*  

שם המרצה

*  

 

אימייל

 

 

אין צורך למלא

*  

 

תאריך ההצלה (לחץ על התאריך לשינוי)

 
שעת ההצלה
 
משך ההצלה
*  

היישוב בו התקיימה ההצלה

*  
המקום בו התייקמה ההצלה (סניף אקדמיה, פגישה עסקית, אוטובוס...)
*  

כמות המשתתפים

 

שמות המשתתפים (רשום לפחות שם אחד. רצוי את כולם)

 

פרטים על המשתתפים (גילאים, מין, קשר למרצה, וכיוצב')

*  
לאיזה פרקים התייחסת בהרצאה
 
פרק נוסף
 
פרק נוסף
 
 
הישגים והבנות של המשתתף או שלך
*  
חישוב סטטיסטיקה (חצי הרצאה או הרצאה)